خدمات

سیستم کنترل دسترسی متشکل از سخت افزارها و نرم افزارهایی جهت اعمال قوانین دسترسی برای افراد ، بر اساس سیاست های سازمان استفاده کننده می باشد . دستگاه هایی که برای تشخیص هویت افراد قرار گرفته اند بسته به نوع برنامه ریزی انجام شده توسط بهره بردار استفاده از امکاناتی مانند حضور و غیاب ، مجوز تردد و یا اجازه استفاده از شرایط خاصی برای افراد معین شده  به وسیله کارت ، کلمه عبور ، اثر انگشت ، تشخیص چهره و . . . را فراهم می نماید. استفاده از دستگاه های Access control باعث بهبود راندمان کاری ، امنیت و کاهش هزینه ها شده و می توانند به صورت مستقل یا تحت شبکه مورد استفاده قرار گیرند.خدمات شرکت شبکه ارتباط رهنما در این زمینه شامل موارد زیر می باشد.
 

_ تامین و اجرای سیستمهای حضور و غیاب
_ تامین و اجرای سیستمهای کنترل تردد
_ تامین و اجرای اتوماسیون تغذیه